Historie

Ústav preventiního a sportovního lékařství spol. s r.o. je soukromé zdravotnické zařízení, 1993. Naše zdravotnická společnost vznikla na půdě Fakulty tělesné výchovy a sportu University Karlovy (FTVS UK ). Zakládající členové společnosti zde pracovali jako odborní asistenti na katedře Tělovýchovného lékařství a katedře Fyzioterapie.

Pracoviště vzniklo se souhlasem tehdejšího děkana FTVS UK a zpočátku poskytovalo komplexní léčebně preventivní zdravotnickou péči pro zaměstnance a studenty FTVS UK. Již tehdy však vznikla myšlenka na rozšíření činnosti společnosti i pro běžnou klientelu pacientů Prahy 6 s možností poskytování i nadstandardní léčebně preventivní péče v různých oborech.

V této době bylo na FTVS UK vhodné prostředí k vytvoření a realizaci komplexních preventivních léčebných programů. Na katedře Fyzioterapie se podařilo prosadit nový koncept tříletého magisterského studia „Fyzioterapie interních civilizačních chorob“ a naše pracoviště, zvláště kardiologické oddělení, vedle běžné léčebně preventivní péče, poskytovalo výukové zázemí teoretické i praktické. V té době byl založen Kardioklub FTVS UK, spolupracovali jsme se sportovní organizací Sokol Hanspaulka, studenti fyzioterapie se účastnili v rámci letní praxe jako cvičitelé letních rekondičních pobytů kardiaků.

V roce 2000 si nové vedení fakulty stanovilo jiné priority a obor specializovaného magisterského studia „Fyzioterapie interních civilizačních chorob“ bylo zrušeno. Toto rozhodnutí se s časovým odstupem projevilo jako ne příliš uvážené, nicméně pro MUDr. Čamka, který se výraznou měrou podílel na vzniku tohoto oboru, bylo impulsem k přehodnocení náplně činnosti kardiologické ambulance.

Kardiologická ambulance MUDr. Čamka v té době již pracovala samostatně jako standardní ambulantní jednotka, která měla uzavřeny smlouvy na veškeré kardiologické a interní výkony se všemi českými zdravotními pojišťovnami. Klientela ambulance se rozrůstala, zázemí pro činnost ambulance nebylo na FTVS UK dostačující. Chyběla návaznost na rtg vyšetření, laboratoř, nebo možnost okamžité konzultace se specialisty v ostatních oborech.

Dobré podmínky pro svoji činnost našla kardiologická ambulance v budově bývalé II. Polikliniky Prahy 6, dnes budova CORDEUS Na Dlouhém lánu 11 v Praze 6.V roce 2000 došlo k přesunu na výše uvedené pracoviště. Tímto se okamžitě vyřešil problém zdravotnického zázemí. V budově CORDEUS jsou dostupné ordinace ostatních specialistů v oborech: chirurgie, ortopedie, ORL, oční, dermatologie. Je zde rentgenologické a UZ pracoviště. Nachází se zde náběrové boxy dvou laboratoří Synlab a Omnilab. Ukončením výuky se výrazně zvýšila i kapacita pro vyšetřování kardiologických pacientů.

Kardiologická ambulance má z dřívějšího působení bohaté teoretické i praktické zkušenosti, které uplatňuje při poskytování nadstandardních léčebných přístupů jak farmakologických tak režimových při poskytování prevence interních civilizačních chorob.

MUDr. Čamek postupně navázal spolupráci s klinickými kardiology z okolních klinických kardiologických pracovišť (ÚVN Střešovice, nemocnice Na Homolce, NMSKB Pod Petřínem). Někteří kliničtí kardiologové pracují v nadúvazku v ambulanci jako konzultanti. Tím je zajištěna kontinuita péče o pacienty v klinických lůžkových zařízeních.

Kardiologická ambulance i nadále spolupracuje s původním pracovištěm MUDr. Šrámka www.upsl.cz a pro jeho oddělení rehabilitace, sportovní medicíny a interní oddělení poskytuje potřebná kardiologická vyšetření pro studenty FTVS UK v případě atypického kardiologického nálezu.

Pracoviště stále zvyšuje úroveň poskytovaných služeb. Postupně bylo vybavováno nejnovějšími technologiemi a přístroji. Dnes kardiologická ambulance poskytuje kompletní ambulantní kardiologické vyšetření.

V současné době se kardiologická ambulance MUDr. Čamka zaměřuje především na základní léčebně preventivní kardiologickou péči (a částečně i interní péči) běžné české i zahraniční klientely. Vedle smluv se všemi většími českými zdravotními pojišťovnami máme smlouvy i s pojišťovnami Maxima, Slavia, VZPZ a Uniqa, které jsou zaměřeny na pojištění zahraničních klientů pracujících v České republice. V přípravě je i jednání o přímé platbě pro cizince s velkými mezinárodními pojišťovnami jako je AETNA, AXA, BUPA.

Vedle běžné léčebné péče nabízíme i některé nadstandardní služby a preventivní programy.

Ekonomicky a organizačně je kardiologická ambulance MUDr. Čamka stále součástí Ústavu preventivního a sportovního lékařství spol. s r.o. , J.Mártího 31, Praha 6.

Chci se objednat

Objednejte se ke svému lékaři on-line bez čekání prostřednictvím webu Návštěvalékaře.cz

OBJEDNAT

Ordinační hodiny

Na Dlouhém lánu 11
Praha 6

Pondělí

8:00 - 17:00

17:00 - 18:00
(on-line bez čekání)

Úterý

8:00 - 14:00

14:00 - 15:00
(on-line bez čekání)

Středa

8:00 - 18:00

Čtvrtek

8:00 - 16:00

Pátek

neordinujeme

VÍCE

Aktuality

Telemonitoring krevního tlaku

Telemonitoring krevního tlaku.

28.07.2019

Jiné odborné informace

Vážení klienti, vážení přátelé. Na tomto místě Vám bude naše ordinace přinášet informace o nových léčebných postupech a další odborné informace, které se týkají péče o Vaše zdraví.

10.02.2017

Archiv

Vážení přátele kardiologická ambulance MUDr. Čamka spolu s Centrem trvalého zdraví Cordues připravuje pro nadcházející sezonu opět cyklus koncertů.

24.03.2014

VÍCE

KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. René Čamek - vedoucí oddělení

  CZE ENG RUS

Kardiologie Na Dlouhém lánu 11 | budova Cordeus - 2. patro | 160 00 | Praha 6

Kontaktujte nás

tel.: +420 251 097 216

mail: camek@kardiologie-camek.cz