Profil společnosti

Ústav preventivního a sportovního lékařství spol. s r.o. je české soukromé zdravotnické zařízení, které vzniklo jako jedno z prvních, již v roce 1993, na půdě Fakulty tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze 6. Zde má část naší společnosti sídlo doposud. Hlavním cílem společnosti je poskytování komplexní zdravotní péče v oboru kardiologie, vnitřního lékařství, rehabilitace a sportovní medicíny. Vedle standardní léčby zařazujeme také režimové nefarmakologické programy, pohybové programy a programy výživové. V roce 2000 došlo k reorganizaci společnosti na dvě dislokovaná pracoviště:

Pracoviště MUDr. Šrámka www.upsl.cz nabízí především péči o sportovce (preventivní TVL prohlídky, zátěžové testování, sportovní rehabilitace).

Pracoviště MUDr.Čamka www.kardiologie-camek.cz poskytuje komplexní ambulantní kardiologickou a částečně i interní péči. Týmů kardiologických specialistů se podařilo vytvořit systém nadstandardní péče a vedle léčby široké škály kardiologických onemocnění provádíme preventivní zátěžové vyšetření, poskytujeme pohybové a výživové poradenství, spolupracujeme s poradnou pro odvykání kouření. Rekreačním i profesionálním sportovcům provádíme preventivní vyšetření s cílem odhalení skrytých kardiologických postižení, které bez následující léčby mohou vést až k náhlému úmrtí při nebo po intenzivním oběhovém přetížení.

Organizujeme cyklus společenských akcí spojených s pravidelnými koncerty klasické hudby, při kterých sledujeme oběhové parametry u vybraných pacientů. Cílem těchto atypických aktivit je snaha příznivé ovlivňování některých psychosomatických kardiovaskulárních onemocnění.

Naši pacienti jsou pro náš tým vždy na prvním místě. Lékaři i sestry se kontinuálně vzdělávají, zvyšují si odbornou úroveň. Na pracovišti je možno se dohovořit anglicky, rusky, německy. Aktivně spolupracujeme s našimi klienty, informujeme je průběžně o zdravotním stavu a průběhu léčby. Ke komunikaci s pacienty používáme všechny dostupné komunikační prostředky včetně všech běžné používaných možností internetu.

Veškeré aktuální informace naši klienti mohou sledovat na našich pravidelně aktualizovaných webových stránkách. Pro klienty registrované v členském Kardio programu zajišťujeme ordinaci bez čekání a 24–hodinový telefonický konzultační režim prostřednictvím našeho call centra.

Chci se objednat

Objednejte se ke svému lékaři on-line bez čekání prostřednictvím webu Návštěvalékaře.cz

OBJEDNAT

Ordinační hodiny

Na Dlouhém lánu 11
Praha 6

Pondělí

8:00 - 17:00

17:00 - 18:00
(on-line bez čekání)

Úterý

8:00 - 14:00

14:00 - 15:00
(on-line bez čekání)

Středa

8:00 - 18:00

Čtvrtek

8:00 - 16:00

Pátek

neordinujeme

VÍCE

Aktuality

Telemonitoring krevního tlaku

Telemonitoring krevního tlaku.

28.07.2019

Jiné odborné informace

Vážení klienti, vážení přátelé. Na tomto místě Vám bude naše ordinace přinášet informace o nových léčebných postupech a další odborné informace, které se týkají péče o Vaše zdraví.

10.02.2017

Archiv

Vážení přátele kardiologická ambulance MUDr. Čamka spolu s Centrem trvalého zdraví Cordues připravuje pro nadcházející sezonu opět cyklus koncertů.

24.03.2014

VÍCE

KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. René Čamek - vedoucí oddělení

  CZE ENG RUS

Kardiologie Na Dlouhém lánu 11 | budova Cordeus - 2. patro | 160 00 | Praha 6

Kontaktujte nás

tel.: +420 251 097 216

mail: camek@kardiologie-camek.cz